باشگاه هنرجویان :

خیلی پیش میاد که ما در کلاس های حضوری و خصوصی زمان کافی برای انجام تمامی تمرینات نداریم چرا که حجم مطالب بسیار زیاد است و ما ترجیحا در کلاس های حضوری ما بیشتر روی تمرینات کارگاهی از جمله ارائه هنرجویان و تمرینات face to face تمرکز داریم.

شما اغلب در کلاس های حضوری مطالب زیادی برای ارائه دارید. همچنین تحقیق و سرچی که از شما سر جلسه خواسته می شود تا آن ها را در کلاس ارائه دهید.

در نتیجه ما برای اینکه بتوانیم مطالب رو به صورت کامل و بدون کم و کاست به شما انتقال و آموزش دهیم، بخشی از کلاس ها و تمرینات تکمیلی را در صفحه باشگاه هنرجویان موسسه ایران قرار دادیم و در هر جلسه کلاس، از شما می خواهیم که به این صفحه مراجعه و مطالب تکمیلی را مطالعه و تمرینات بیشتری از جمله آنالیز و تحلیل ویدیو را در اینجا انجام دهید.

در نتیجه ما در کلاس زمان کافی را برای شما داریم تا بتوانیم کار های عملیاتی بیشتری در کنار هم انجام دهید.

(باشگاه هنرجویان)

محفل هنرجویان موسسه ایران

کلوپ ها

موسسه سخنوری و فن بیان ایران
موسسه سخنوری و فن بیان ایران
موسسه سخنوری و فن بیان ایران
موسسه سخنوری و فن بیان ایران

دیدگاهتان را بنویسید