در باره ما

موسسه سخنوری و فن بیان ایران

سرای سخن ایران از سال ۱۳۹۲ سرفصل‌های هفتگانه خود را طراحی کرد.
در طول ۸ سال گذشته سعی کردیم با بهره گیری از اساتید مجرب و توانمند و گسترش زمینه های آموزشی و دوره های آموزشی مورد نیاز هنرجویان قدمی هرچند کوچک در مسیر موفقیت شما بزرگواران برداریم.

رسالت ایران

ما معتقدیم ارتباطات و نحوه تعامل افراد یک جامعه با هم و جهان خارج بسیار حائز اهمیت است و با رشد و شکوفایی آن جامعه رابطه مستقیم دارد. از طرفی معتقدیم که ما ایرانیان بیشتر از هر زمان دیگری به ارتقاء و بهبود در زمینه نظام ارتباطی و مهارت های آن نیازمندیم.

رسالت موسسه ایران در گام نخست ارتقاء فرهنگ ارتباطی ایرانیان است که این موضوع زمینه ساز رشد و بالندگی کشور عزیزمان خواهد بود.

تیم موسسه ایران

رضا محصل
مدیر و موسس ایران
مهدی زواری
مسئول تولید محتوا
زینب زاهدی
مسئول دفتر
سیده فرزانه حداد
مدرس صداسازی، بیان و گویندگی
پریسا زینلی
کارشناس فنی
رامین کاوه
مدرس صداسازی و سخنوری
سید مهدی مقدم
مدرس مهارت های ارتباطی و مجری گری
راینو دیجی مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ