رفتارشناسی – شخصیت شناسی

رفتارشناسی - شخصیت شناسی

آموزش رفتار شناسی ۳

فرهنگ سازی، جایگاه سازمانی و… از جمله رفتارهای سازمانی هستند که همواره در تحلیل های کلان از یک موسسه و بنگاه اقتصادی، مورد توجه قرار می گیرند.

آموزش رفتار شناسی ۲

برای بررسی و شناخت رفتارها، مطالعات و روشهای فراوانی وجود دارد که در چارچوب روشهای علمی و تخصصی انجام می شود. مثلاً درباره رفتارشناسی نیروی انسانی، کارشناسان علوم مدیریت، روان شناسی و جامعه شناسی مطالعات بسیار عمیقی انجام داده اند

آموزش رفتار شناسی

به مجموعه واکنش ها و کنش های پدیده ها، رفتار گفته می شود. شناخت و شناسایی این رفتارها امکان پیش بینی، کنترل و تغییر رفتار پدیده ها را میسر می سازد.

میک آپ خود یا همان شخصیت!

در میان نظام های جهان هستی, انسان پیچیده ترین آن هاست. طولانی شدن عمر بشر, بالا رفتن دانش و آگاهی های او از جهان و عوامل دیگر در این راستا باعث افزایش پیچیدگی ها شده اند.

چگونه رفتارمان زندگیمان را می‌سازد!

انتخاب رفتارها در یک موقعیت خاص به خاطر اینکه در کسری از ثانیه اتفاق می افتد و باید انتخاب و اجرا شود خیلی بیشتر می تواند نشانگر شخصیت افراد باشد

چطور در اجتماع محبوب تر باشیم؟

لبخند شما را موجه تر و آراسته تر نشان میدهد و خود به خود برخورد مثبت طرف مقابل را به دنبال دارد. لبخند زدن در ابتدای گفتگو باعث ایجاد رابطه ای بهتر و ماندگارتر میشود. پس همیشه لبخند بزنید.

خشم خود را لوس نکنید!

برای همه ما پیش آمده است که در زمان عصبانیت مطالبی را گفته ایم که بعدا از گفتن آنها ناراحت و پشیمان شده ایم. پس بهتر است قبل از اینکه چیزی به زبان بیاوریم کمی مکث کنیم و فکر کنیم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم.

کثیف دعوا نکنید – ارتباط سالم

فرض کنید همسرتان اولین کلمه دعوا را به زبان آورده، «هیچی!» و شما به جای آنکه بگویید: «هر وقت آماده گفتن بودی، من آماده شنیدنم»،