Self confidence

زنان بهتر سخنرانی می کنند یا مردان؟

زنان بهتر سخنرانی می کنند یا مردان؟

به نظر شما زنان بهتر سخنرانی میکنند یا مردان؟ بحث ها درباره میزان توانایی زنان و مردان در طول تاریخ هرگز تمامی نداشته است. بحث هایی مثل اینکه زنان توانایی بیشتری در «تحمل درد» دارند یا مردان؟ زنان، ریاضیدانان بهتری میشوند یا مردان؟ در رشته فیزیک چطور؟ آیا بهترین پزشکان زنان هستند یا مردان؟

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید