Martin Luther

۱۰ سخنرانی معروف تاریخ و بررسی نکات مهم فن بیان آنها

۱۰ سخنرانی معروف تاریخ و بررسی نکات مهم فن بیان آنها

سخنرانی یکی از بخش های اصلی زبان می باشد و همه ما در زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنیم که در موارد حرفه ای نیاز به آموزش سخترانی می باشد. اما سخنرانی حرفه ای چیست و چرا سخنرانی معروف باید بررسی شوند؟ سخنرانی به معنای یک خطابه رسمی است که به مخاطبین ارائه شده و هدف آن متقاعد کردن یا افزایش انگیزه می باشد. از گذشته تاکنون، زبان انگلیسی در بسیاری از سخنرانی ها به کار برده شده است. زبان انگلیسی به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند، جهان را تغییر داده است و بسیاری از سخنرانی معروف به زیان انگلیسی است.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید