پیدایش رتوریک

سخنرانی وصحبت درجمع

یادداشتی در پیدایش رتوریک

قانع کردن به هر وسیله ای ، سخن ور را توانا تر نشان می داد. شعر، تراژدی های یونانی و در بیان کلی (میتوس) ویاهرحربه دیگری قابل قبول بود.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید