سلف زندگی

سلف سرویس

سلف سرویس یا سلف زندگی

اغلب ما بی حرکت در جای خود نشسته ایم و محو زندگی و داشته های دیگران هستیم و غافل از گزینه ها و فرصت های واقعی خود مانده ایم.در ادامه ماجرای رستوران سلف سرویس امت فاکس را می خوانید.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید