سرپرستان فروش

مهارت‌ تفویض اختیار در سرپرستان فروش

مهارت‌ تفویض اختیار در سرپرستان فروش

تله افراد باهوش، همینطور که از اسمش پیدا است، افراد در انجام کارها از ترس اینکه فرد مذکور به دلیل عدم مهارت، تسلط ، هوش و یا ذکاوت پایین تر نتواند از عهده کار های واگذار شده برآید، کارها را شخصاً خود انجام داده و سپردن کارها به دیگران سخت واهمه دارد .

بیشتر بدانید
سرپرستان فروش

مهارت‌ تفویض اختیار در سرپرستان فروش

تله افراد باهوش، همینطور که از اسمش پیدا است، افراد در انجام کارها از ترس اینکه فرد مذکور به دلیل عدم مهارت، تسلط ، هوش و یا ذکاوت پایین تر نتواند از عهده کار های واگذار شده برآید، کارها را شخصاً خود انجام داده و سپردن کارها به دیگران سخت واهمه دارد .

بیشتر بدانید
سرپرستان فروش

تله تجربه بیماری شایع درمیان سرپرستان فروش

یک خطای شناختی ذهنی است که در اثر تجربه کسب نمودن فرد، خود را از توسعه دانش و یادگیری در آن حوزه مبرا حس می نماید. فرد در این حوزه تجربه( به معنای سابقه )دارد، احساسی به باز آموزی دانسته های ندارد. این خطای شناختی رابطه نزدیکی با سایر خطای های شناختی اعم از فرض تایید خود انجام دارد.

بیشتر بدانید
استراتژیک

راههای تقویت تفکر استراتژیک در میان سرپرستان فروش

حمید از آخرین برای که کلمه تفکر استراتژیک را شنیده بود تقریباً یک سالی میگذشت، در آن جلسه استاد در کلاس، چگونه یک سرپرست فروش حرفه‌ای شویم؟ از این کلمه استفاده کرده بود.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید