زن

مدیر موفق

زن یا مرد کدامیک مدیر موفق تری هستند؟

یک مدیر موفق برای مدیریت و رهبری یک گروه چه در محیط کار چه در محیط های دوستانه نیازمند توانایی هایی است که مجله فوبز مهم ترین آنها را دسته بندی و منتشر کرده است که در ادامه می خوانید.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید