زنگی نامه

حرفه ای شوید

عرضه؛ فرمول سری یک میلیونر اینترنتی (فصل هفتم/ بخش سوم)

فصل هفتم/ بخش سوم چیزی که می‌خواهند را به آن‌ها بفروش: جادوی پیشاعرضه گام دوم PLC: دگرگونی اگر گام اول PLC عمدتا به «چرا»ها می‌پرداخت، قسمت دوم درون‌مایه‌ی پیشاعرضه‌ی شما بیش‌تر به «چه»ها می‌پردازد. این دگرگونی یا فرصت چه چیزی است و چگونه قرار است زندگی مشتری‌های فرضی‌تان را تغییر دهد یا دگرگون کند؟ هدف گام دوم PLC بیش‌تر آموزش است؛ باید یک‌جور رهنمود یا فوت‌وفنی که واقعا ارزشمند باشد به آن‌ها بیاموزید.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید