دوره های خصوصی

مهارت های زندگی – اختلاف

تفاوت و اختلاف قانون طبیعت است. اختلاف یکی از ارکان زندگی و حیات استو در زندگی اجتماعی انسان ها، افراد معمولا برسر مسائلی مانند قدرت، باورها واعتقادات، دریافت سرویس یا خدمات و...بایکدیگر اختلاف پیدا میکنند.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید