دانش فروش

مدیر فروش

اطلاعاتی که یک مدیر فروش باید بداند؟

مدیر فروش در سازمان‌های پخش جز مدیران میانی طبقه‌بندی می‌شود که ازیک‌طرف با مدیران بالادستی(مدیران عامل) و ازیک‌طرف با سرپرستان فروش و فروشندگان ارتباط دارد. شغل مدیر فروش جز مشاغل چند وظیفه‌ای طبقه‌بندی می‌شود و چندوظیفه‌ای بودن آن نیازمند توسعه ویژگی‌هایی از قبیل مهارت ارتباط بین فردی، مهارت ادراکی، مهارت تصمیم‌گیری و مهارت حل مسئله می‌باشد.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید