دانش آموزان

افت تحصیلی

علت افت تحصیلی دانش آموزان چیست ؟

بررسی دلیل افت دانش آموزان در تحصیل به مطالعه دقیق احتیاج دارد، تنبلی را نمی توان تنها دلیل عقب افتادگی تحصیلی دانست. گاهی علت افت دانش آموزان را باید در خانواده، گاه در مدرسه و وضعیت اقتصادی و ...جستجو کرد.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید