خودشناسی

تغییرات

تا خودشناسی ۵ گام بیشتر فاصله ندارید

قابل توجه افردای که می گویند چگونه خودمان را بهتر بشناسیم؟وقتی خودتان را نمی شناسید، یک ناامیدی آرام در قلب شما زندگی می کند. ممکن است انتخاب کنید که با آن زندگی کنید و نادیده اش بگیرید .تا خودشناسی 5 گام بیشتر فاصله ندارید.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید