جوناتان سویفت

مدیریت و بارور سازی منابع

مدیریت و بارورسازی منابع

جوناتان سویفت سیصد سال پیش گفته است “کشاورزی که بتواند یک بذر را به دو دانه تبدیل کند بیش از فیلسوفان نظریه پرداز به بشر خدمت کرده است “

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید