جلوگیری از پر حرفی دیگران

هنر مقابله و برخورد با افراد پرحرف و متوقف ساختن آن ها

هنر مقابله و برخورد با افراد پرحرف و متوقف ساختن آن ها

فقط کافی است یک کلمه درباره تعطیلات آخر هفته، کار و زندگی و خلاصه روزهایی که می گذرد از آن ها بپرسیم؛ آن وقت است که با پرچانگی آن ها باید ساعت ها بنشینیم و در حالی که متکلم وحده هستند یک شنونده مظلوم و بی دست و پا باقی بمانیم! این روایت حال ما در برابر افراد پرحرف و مثلا زیادی اجتماعی است که فقط منتظر آدمی بی مشغله هستند تا بتوانند سفره دلشان را برای آن ها باز کنند. آدم هایی که شروع حرف زدنشان با خودشان است؛ اما متوقف ساختنشان با خدا است! اطراف ما امثال این افراد پرحرف زیاد هستند که به هیچ وسیله ای دست از صحبت کردن نمی کشند. در این مواقع ما هم مخاطبانی هستیم که بدون گوش دادن فعال فقط در چشم ادم های بلبل زبان خیره می شویم و برای خلاص شدن از شر آن ها منتظر امداد غیبی هستیم.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید