تنفس در سخنرانی

تنفس صحیح در سخنرانی

تنفس صحیح در سخنرانی و تاثیر آن در باز کردن قفل صدا

همه نفس می کنشد؛ من، ما، شما و دیگران! این یکی از ساده ترین اعمال خدادای و طبیعی است که ما در زندگی خود بدان می پردازیم؛ بدون این که لحظه ای متوجه آن شویم! با این حال اگر از یک خواننده کار درست یا یک سخنران حرفه ای بپرسید که دقیقا چه چیزی پرتاب صدا شما موثرتر از سایر فاکتورها است از هر ده نفر، نه نفر قطع به یقین می گویند: تنفس صحیح!

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید