تله تجربه

سرپرستان فروش

تله تجربه بیماری شایع درمیان سرپرستان فروش

یک خطای شناختی ذهنی است که در اثر تجربه کسب نمودن فرد، خود را از توسعه دانش و یادگیری در آن حوزه مبرا حس می نماید. فرد در این حوزه تجربه( به معنای سابقه )دارد، احساسی به باز آموزی دانسته های ندارد. این خطای شناختی رابطه نزدیکی با سایر خطای های شناختی اعم از فرض تایید خود انجام دارد.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید