اعتراض خاموش

اعتراض خاموش منابع انسانی در سازمان های پخش

اعتراض خاموش منابع انسانی در سازمان های پخش

سازمان های پخش و توزیع محصول در ایران درحال تجربه دوران گذارعصر صنعتی به عصر دیجیتالی هستند.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید