اصول اساسی ویرایش سخنرانی

ویرایش سخنرانی

۵ اصل اساسی و ضروری ویرایش سخنرانی پیش از ارائه آن

عقل سلیم با تکیه بر تجربیاتی که برترین و ماهرترین سخنرانان در طول فعالیت حرفه‌ای خود کسب کردند می‌گوید بهترین سخنرانی، متنی نیست که نوشته شده باشد؛ بلکه متنی است که بازنویسی شده باشد. با این حال بسیاری از سخنرانان متنی ما بین نسخه اولیه و نسخه بازنویسی شده را ارائه می‌دهند و معمولا چک‌نویس‌ها و تمارین را به عنوان متن نهایی سخنرانی در نظر می‌گیرند. شما که مثل خیلی از این سخنرانان نسبت به ویرایش سخنرانی بی‌تفاوت نیستید؟!

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید