آموزش سخنوری و سخنرانی

بیانگریِ خشم و بی سرانجامیِ کینه

سخنوری میتواند از خشم در قامت عنصری پیش برنده استفاده کند و از آن برای شورانگیز در مخاطب به منظور بیان اعتراض در جهت حل مشکل استفاده کند. اما سخنوری که از کینه سخن میگوید تنها مخاطبان را به سوی انتقام رهنمون میشود.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید