4 اکتبر 2018

سخنرانی طولانی

سخنرانی طولانی بدون خستگی مخاطبان و شنوندگان لازم است نکاتی را مد نظر داشته باشید که ما در این مقاله آموزش سخنرانی به توضیح چند مورد از آن ها می پردازیم.

سخنرانی طولانی

سخنرانی طولانی بدون خستگی مخاطبان و شنوندگان لازم است نکاتی را مد نظر داشته باشید که ما در این مقاله آموزش سخنرانی به توضیح چند مورد از آن ها می پردازیم.
در سخنرانی طولانی تعلیق به وجود آورید

بوجود آوردن تعلیق روش اطمینان بخشی برای جلب توجه مخاطب است. یک نمونه بسیار جالب در این مورد سخنرانی دیل کارنگی در مورد نگرانی را رها کردن و زندگی را شروع کردن است
آموزش سخنرانی
در بهار سال ۱۸۷۱، مرد جوانی به نام ویلیام اوسلر که مایل بود دانشمند معروفی شود، کتابی را برداشت و با خواندن بیست و یک کلمه از آن چنان تحت تاثیر قرار گرفت که زندگی و آینده اش به طور کلی تغییر یافت.
این بیست و یک کلمه چه بودند و چگونه آینده اش را تغییر دادند؟ این پرسشی است که مخاطب دلش می خواهد پاسخش را بداند، با طرح چنین پرسش هایی در ذهن شنونگان سخنرانی طولانی شما کسل کننده نخواهد بود.

یک حقیقت هیجان انگیز در سخنرانی طولانی بیان کنید

منظور از حقیقت هیجان انگیز را با ذکر یک نمونه توضیح می دهیم:
وزارت جنگ پیش بینی می کند که در اولین شب جنگ اتمی، بیست میلیون نفر کشته خواهند شد.
به کارگیری این روش در آغاز سخنرانی برای ایجاد ارتباط با مخاطب، بسیار مفید و موثر است و ذهن و فکر مخاطب را تکان می دهد و در حقیقت نوعی فن ایجاد شوک است. وقتی فردی مسائل غیرقابل پیش بینی را تعریف می کند، ناخودآگاه توجه مخاطب به حرف های دیگرش نیز جلب می شود و می تواند سخنرانی طولانی ایراد کند.
از شنوندگان سخنرانی بخواهید که سوال بپرسند

یکی از بهترین راه های جلب توجه مخاطب این است که از او بخواهید دست بلند کند و سوال بپرسد. دقت داشته باشید که اگر می خواهید مخاطب دستش را بالا ببرد و با این کار در حین سخنرانی طولانی شما احساس خستگی نکند،

باید زمینه این کار را از قبل برایش فراهم کنید. به مخاطب فرصت دهید که برای پاسخگویی به سوال شما آمادگی پیدا کند.

وقتی شما از این روش استفاده می کنید مخاطب عکس العمل با ارزشی از خود نشان می دهد و خود را در موضوع مورد بحث شریک می داند.

منبع : قربان زاده

محمد عبدی

نظرات