فن بیان

فن بیان / آهنگ و لحن

یکی از مهمترین تکنیکها در فن بیان تکنیکهای مربوط به آهنگ و لحن کلام است. در هر سخنرانی ما باید مطابق محتوا و روند سخنرانی، همچنین مخاطبان در لحن مناسب استفاده کنیم.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید