فن بیان

فن بیان / آهنگ و لحن

یکی از مهمترین تکنیکها در فن بیان تکنیکهای مربوط به آهنگ و لحن کلام است. در هر سخنرانی ما باید مطابق محتوا و روند سخنرانی، همچنین مخاطبان در لحن مناسب استفاده کنیم.

بیشتر بدانید
تاکنون 11579 نفر در دوره های آموزشی موسسه ایران شرکت کرده‌اند!

مرکز تخصصی مهارت های ارتباطی ایران

بولوار سازمان آب، شهید صادقی 21، پلاک 147
05137286679
info@asatiriran.com
محصولات
با ما همراه باشید
فن بیان
آموزش مهارت های ارتباطی
در موسسه ایران می‌توانید همه‌چیز را درباره مهارت ارتباطی یاد بگیرید، حتی فوت کوزه‌گری آن.
یاد بگیرید
یاد بگیرید
قبل از هر چیز باید مفاهیم مهارت ارتباطی را فهمید و تکنیک‌های آن را یاد گرفت.
رشد کنید
رشد کنید
به یادگیری نباید بسنده کرد. آنچه یاد گرفتید را به کار ببندید تا به خوبی برایتان جا بیافتد.
ثمره را بچینید
ثمره را بچینید
اکنون می‌توانید از یادگیری‌های خود، در زندگیتان استفاده کنید و میوه شیرین آن را بچشید.
حضوری غیر حضوری
یکی از مهمترین تکنیکها در فن بیان تکنیکهای مربوط به آهنگ و لحن کلام است. در هر سخنرانی ما باید مطابق محتوا و روند سخنرانی، همچنین مخاطبان در لحن مناسب استفاده کنیم.

کارمندان خود را آموزش دهید !

موسسه ایران آمادگی دارد دوره‌‌های مختلف مهارت ارتباطی را برای کارمندان کسب و کار شما برگزار نماید. به این ترتیب، شما یک تیم خبره، داخل مجموعه خود خواهید داشت.