25 می 2018

آموزشگاه فن بیان و زبان بدن در مشهد

کارگاه های آموزشی تخصصی را برای علاقه مندان برگزار می کند. جهت شرکت در این کارگاه ها می توانید با مشاورین موسسه در ارتباط باشید.

آموزشگاه فن بیان

کارگاه های آموزشی تخصصی را برای علاقه مندان برگزار می کند. جهت شرکت در این کارگاه ها می توانید با مشاورین موسسه در ارتباط باشید.

ارتباطات کلامی و غیرکلامی ما، در روند شکل گیری شخصیت مان در دید دیگران، اثرگذار هستند.

به همین جهت، لزوم یادگیری فن بیان و زبان بدن به ویژه در دنیای امروز، به عنوان مسئله ای مهم قلمداد می شود.
کسب مهارت فن بیان

برای آنکه بتوانیم کلامی اثربخش در برابر دیگران داشته باشیم، باید به برخی بایدها و نبایدها کلامی مقید شویم.

افرادی که از شخصیت کاریزما برخوردار هستند، بی تردید کلامی جذاب و دلنشین داشته و دیگران حس خوشایندی از هم صحبت شدن با آن ها دارند.

رعایت بسیاری از اصول و مهارت های گفتاری در حین صحبت کردن، می تواند از شما یک سخنور قهار بسازد.

اگر قرار است در جلسه یا جلسات سخنرانی، پشت تریبون قرار بگیرید، به مهارت های فن بیان نیاز خواهید داشت.

همچنین برای اینکه بتوانید در روابط روزمره تان خوب ظاهر شوید، لازم است که این مهارت ها را کسب کنید.

آموزشگاه فن بیان و زبان بدن
کسب مهارت زبان بدن

زبان بدن یا بادی لنگویج، علمی گسترده و جامع از تعبیر حرکات و رفتارهای ظاهری افراد است.

زمانی که از دیدگاه زبان بدن به افراد نگاه می کنیم، معنایی فراتر از آنچه که به زبان می آورند را، از روی جزئیات حالات و حرکات بدنشان در می یابیم.

این رفتارها به صورت غیر ارادی از آنان سر می زند و راز درونی شان را برایمان آشکار می کند.
علم زبان بدن، قادر است ناگفته های در رفتارهای افراد را، برایمان به زبان قابل درک ترجمه کند.
آموزشگاه فن بیان و زبان بدن

فراگیری مهارت های فن بیان و زبان بدن، به کسب آموزش از یک مرجع مطمئن دارد.

مطالعه کتاب های آموزشی می تواند تا حدی موثر باشد، اما کافی نیست.

مراجعه به آموزشگاه فن بیان و زبان این امکان را برای علاقه مندان فراهم می آورد که بتوانند به طرزی ملموس و کاربردی، با مباحث این دو علم آشنا شده و از آن بهره ببرند.

محمد عبدی

نظرات