4 سپتامبر 2018

چگونه رفتارمان زندگیمان را می‌سازد!

انتخاب رفتارها در یک موقعیت خاص به خاطر اینکه در کسری از ثانیه اتفاق می افتد و باید انتخاب و اجرا شود خیلی بیشتر می تواند نشانگر شخصیت افراد باشد

آموزش سخنرانی

ویلیام گلسر روانشناس معروف و فقید آمریکایی نظریه بسیار مهمی دارد تحت عنوان نظریه انتخاب
“او معتقداست که گذشته ، حال و آینده ما ، ساخت و پرداخت انتخابهای کوچک و بزرگ ، مهم یا غیر مهمی است که شخص خود ما آنها را انجام میدیم.”
تیپ غالب لباسهایی که می پوشیم ، حرفها و جملاتی که هر روز و هر روز از آنها استفاده می کنیم ،رفتاری که غالبا در موقعیتهای مختلف از ما سر میزند ، همه وهمه انتخابهایی است که از فکر و شخصیت ما نشات می گیرد.
سیگنالهای پنهان : در واقع اینها سیگنالهای پنهانی هستند که حاوی پیامند و اطلاعات بسیار ارزشمندی را برای مخاطب ارسال می کنند.
ضمیر ناخود آگاه بصورت غریزی اینها را تجزیه وتحلیل می‌کند اما افرادی هستند که بصورت ارادی این سیگنالها را شناسایی می کنند، دریافت می کنند ، تجزیه وتحلیل می کنند و از همه مهمتر توانایی طراحی نقشه ارتباطی با مخاطب خودشان را دارند.
بله این افراد به شدت افراد قدرتمندی در حوزه ارتباطات هستند.
در بخش بعدی بخشی از این تکنیکها و راه کارها که منجر به تجزیه وتحلیل سیگنالهای پنهان می شود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
در مورد افرادی صحبت کردیم که در حوزه ارتباطات بسیار توانمند هستند و توانایی تجزیه وتحلیل سیگنالها را دارند.سیگنالهای پنهان مجموعه سرنخ ها و اطلاعات ارزشمندی است که مخاطب از روی آنها می تواند به نتیجه برسد.
نکته ای که در موردش صادق است خیلی وقتها فرستنده سیگنال متوجه مخابره این اطلاعات ارزشمند نیست.

در اینجا به دو نوع از سیگنالهای پنهان اشاره می کنیم :

نوع اول : حالات ذاتی
فرم بدن ، شکل صورت ، حالت گوشها ، چشمها ، ابروها ، نحوه استخوان بندی چانه، بلندای پیشانی و هر آنچه را که مربوط به فیزیک می شود .
محققان و دانشمندان حوزه ارتباطات معتقدند که این اندامها می تواند بیانگر بخشی از شخصیت افراد باشد.
البته نمی شود بر اساس این موارد واقعا به شخصیت افراد پی برد، چون مثالهای نقض بسیار زیادی وجود دارد .
در خیلی از منابع می بینیم کسانی که بعنوان مثال چشمهای ریز و باریکی دارند افرادی افراطی و محتاطی قلمداد می شوند ولی مثالهای نقض زیادی موجود است.
اما در مورد دوم که تمایل داریم بیشتر در این مورد صحبت کنیم شخصیت شناسی بر اساس انتخابهای افراد است.
نوع دوم : انتخابهای افراد
مدل لباسی که ما می پوشیم ، مدل مو وآرایشی که خانمها وآقایان استفاده می کنند ، رنگها و بوها و رایحه هایی که مورد علاقه آنهاست و تمام انتخابهای دیگر می تواند مبین شخصیت افراد باشد ولی یک مدل از انتخابها هست که خیلی خیلی می تواند نزدیک باشد به شخصیت فرد و آن رفتار هاست.
انتخاب رفتارها در یک موقعیت خاص به خاطر اینکه در کسری از ثانیه اتفاق می افتد و باید انتخاب و اجرا شود خیلی بیشتر می تواند نشانگر شخصیت افراد باشد تا جایی که علمی تحت عنوان رفتار شناسی و شخصیت شناسی بوجود آمده که تیپ های شخصیتی را بنا به الگوریتمهای خاص دسته بندی می کند و نام گذاریهای مختلفی دارد.

نویسنده : رضا محصل

 

رامین کاوه

شجاعت استفاده از خرد خودتان را داشته باشید

نظرات