25 می 2018

دوره تخصصی آموزش فن بیان در مشهد

موسسه ایران در مشهد، دوره فن بیان را با ارائه آموزش های تخصصی، برگزار می نماید.

آموزش

موسسه ایران در مشهد، دوره فن بیان را با ارائه آموزش های تخصصی، برگزار می نماید.
فن بیان، دانش و هنری است که از آن در ارتباطات کلامی استفاده می شود و به افراد کمک می کند تا بتوانند جذاب تر و با بیانی شیواتر صحبت کنند.
برای حرفه ای شدن در عرصه فن بیان، نیاز است که یک سری مهارت ها را به کار گرفته و قدرت های کلامی را تقویت کرد.
آرامش ماندگار، دوره های فن بیان را به صورت تخصصی برای افراد ارائه می کند و آموزش های موردنیاز را عرضه می کند.

محمد عبدی

نظرات