29 می 2018

دوره بهبود فن بیان و حاضرجوابی

حاضرجوابی، بخشی از مهارت های فن بیان است که قدرت سخنوری را در شما بهبود می بخشد و برای آموزش آن می توانید در دوره آموزشی اساطیر ایران شرکت کنید.

دوره بهبود فن بیان و حاضرجوابی

حاضرجوابی، بخشی از مهارت های فن بیان است که قدرت سخنوری را در شما بهبود می بخشد و برای آموزش آن می توانید در دوره آموزشی اساطیر ایران شرکت کنید.
افرادی که از قدرت حاضرجوابی خوبی برخوردار هستند، در جمع ها محبوب و محترم تر بوده و دیگران از هم صحبت شدن با آن ها لذت می برند.
البته لازم است به این نکته توجه داشته باشید حاضرجوابی هم قواعد خاص خودش را دارد و اگر در چهارچوب مشخص نباشد، می تواند به یک رفتار آزاردهنده تبدیل شود و برعکس موجب پراکنده شدن افراد از دور و برمان شود.
برای آنکه بتوانید از قدرت خوب حاضرجوابی برخوردار باشید، باید فن بیان تان را بهبود بخشیده و از تکنیکهای آن بهره ببرید.
این تکنیکها و قواعد در دوره فن بیان در اختیارتان قرار داده می شود.

محمد عبدی

نظرات