25 می 2018

دوره آموزشی مدیریت خشم در مشهد

دوره های آموزش روش های کنترل خشم و عصبانیت را در شهر مشهد جهت کمک به افراد برگزار می نماید.

خشم

دوره های آموزش روش های کنترل خشم و عصبانیت را در شهر مشهد جهت کمک به افراد برگزار می نماید.

خشم و عصبانیت، یکی از مسائلی ست که می تواند زندگی افراد را درگیر تنش های مداوم کند.
افرادی که قادر به کنترل خشم خود نیستند، نمی توانند با آرامش در کنار دیگران زندگی کنند.
این افراد شاید گاهی آرام به نظر آیند، اما این آرامش شان ظاهری و مقطعی بوده و می تواند با جرقه ای حتی کوچک به عصبانیت تبدیل شود.
کنترل واقعی خشم، به کنترل مقطعی و جلوگیری از تظاهر خشم اطلاق نمی شود.

محمد عبدی

نظرات