25 سپتامبر 2018

جسارت در سخنرانی

اولین قدم برای به دست آوردن مهارت سخنرانی این است که

جسارت داشته باشید و با اعتماد به نفس حرف بزنید!

اولین قدم برای به دست آوردن مهارت سخنرانی این است که

جسارت داشته باشید و با اعتماد به نفس حرف بزنید!

هیچ جانوری وجود ندارد که مادرزاد جسارت سخنرانی داشته باشد و بتواند در حضور دیگران صحبت کند. در زمان های گذشته سخنرانی و ایراد خطابه هنری بسیار ظریف بود و با قدرت فن بیان رابطه تنگاتنگی داشت.

در حال حاضر سخنرانی کردن در حضور جمع یعنی همان سخن گفتن عادی و معمولی، اما کمی وسیع تر. این روز ها دیگر داشتن صدای زیبا و گیرا و ژست ها و اداهای مخصوص در هنگام حرف زدن ملاک نیست. امروزه ما مایلیم سر میز غذا، در رادیو و تلویزیون حرف ها را صاف و ساده بشنویم و حس کنیم که گویندگان و سخنرانان با ما حرف می زنند نه برای ما.

تنها چیزی که شما به آن نیاز دارید این است که با اعتماد به نفس بالایی بایستید و حرف هایتان را روشن و با شجاعت واضح برای شنوندگان خود بازگو کنید.

جسارت سخنرانی  اولین نکته ای است که در آموزش سخنرانی لازم است آن را  فرا بگیرید و این امکان را به شما می دهد تا یک سخنرانی موثر ارائه دهید و لذت زیادی در سخنرانی حس کنید. با خدمات بهتر و بیشتری که بدین وسیله قادرید برای جامعه انجام دهید، رضایت و خشنودی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

منبع : قربانزاده

رامین کاوه

شجاعت استفاده از خرد خودتان را داشته باشید

نظرات