25 سپتامبر 2018

ترس از سخنرانی

ترس بیش از هر عامل دیگری در دنیا، افراد را به زانو در می آورد و شکستشان می دهد. در این مقاله آموزش سخنرانی به شما کمک می کنیم تا به سرعت این ترس را از وجودتان دور کنید.

کلاس های بازیگری در مشهد

ترس بیش از هر عامل دیگری در دنیا، افراد را به زانو در می آورد و شکستشان می دهد. در این مقاله آموزش سخنرانی به شما کمک می کنیم تا به سرعت این ترس را از وجودتان دور کنید. برای این کار لازم است چند واقعیت در مورد ترس از سخنرانی را بدانید:

فقط شما نیستید که از حرف زدن در جمع واهمه دارید

طبق بررسی ها و تحقیقاتی که از دانشگاه ها به عمل آمده است هشتاد تا نود درصد دانشجویان که در کلاس های آموزش سخنرانی شرکت می کنند، از صحبت کردن در حضور دیگران واهمه دارند.  شما با تمرین می توانید بر این ترس غلبه کنید و خود را نجات دهید. شیوه ای که طبیعت برای از بین بردن این ترس و احساس حقارت در اختیار انسان قرار می دهد، سخن گفتن در حضور دیگران است.

مقداری ترس لازم است

این شیوه طبیعت است تا ما را برای تلاش های غیر معمول زندگی آماده کند. بدین ترتیب اگر دیدید که ضربان قلبتان شدت گرفته و یا تنفستان سریع تر شده است، وحشت

نکنید. زیرا بدن شما اغلب در برابر محرک های خارجی، هوشیار است و دارد شما را آماده می کند تا دست به کار شوید. اگر بتوان این آمادگی های فیزیولوژیک را در حد متعادلی نگاه داشت، آنگاه می توانید با سرعت بیشتری بیندیدشید، راحت تر صحبت کنید و نسبت به شرایط عادی با تاکید بیشتری سخن بگویید.

علت وجود ترس نداشتن دانایی است

عده زیادی از مردم از کیفیت سخن گفتن در جمع اطلاعی ندارند و همین عدم آگاهی نتیجه اش هیجان و ترس است. برای تازه کار ها، صحبت کردن در جمع به مراتب سخت تر از راندن ماشین و یا یادگرفتن تنیس است. راهش فقط این است که تمرین کنید. شما هم چون هزاران نفری که به این نتیجه رسیده اند متوجه خواهید شد که با ایراد چند سخنرانی موفق و کسب نتیجه مطلوب، به جای ترس از سخنرانی از آن بسیار لذت خواهید برد.

منبع: قربانزاده

رامین کاوه

شجاعت استفاده از خرد خودتان را داشته باشید

نظرات