21 اکتبر 2018

باید ها و نباید‌ها در سخنرانی – اینفوگرافیک

۵ کار مهمی که باید در سخنرانی‌ها انجام دهیم و ۵ کار وحشتناکی که نباید در سخنرانی‌هایمان انجام دهیم!

۵ کار مهمی که باید در سخنرانی‌ها انجام دهیم و ۵ کار وحشتناکی که نباید در سخنرانی‌هایمان انجام دهیم!
سخنرانی حرفه ای

محمد عبدی

نظرات