25 می 2018

آموزش فن بیان در ارتباط با مشتری

آیا می دانید در ارتباط با مشتری، فن بیان شما بیشترین تاثیری را در نظر او برای خرید کردن یا نکردن دارد؟ با آموزش این علم، فروش تان چند برابر خواهد شد.

آموزش فن بیان در ارتباط با مشتری

آیا می دانید در ارتباط با مشتری، فن بیان شما بیشترین تاثیری را در نظر او برای خرید کردن یا نکردن دارد؟ با آموزش این علم، فروش تان چند برابر خواهد شد.
مشتریان شما، افرادی هستند که علاوه بر نیازشان به کالا، می خواهند احترام و شخصیت شان نیز حفظ شود و به همین دلیل، نحوه برخورد شما، تاثیر مستقیمی بر روی نظرشان برای خرید می گذارد.
یک فروشنده با فن بیان قوی، همیشه فروش بهتری خواهد داشت، نیاز نیست لزوماً خیلی جذاب و متبحرانه صحبت کنید، برعکس برخی مشتریان از فروشندگانی که لفظ قلم صحبت می کنند می ترسند و فراری اند.
یادتان نرود که شما یک سخنران نیستید، بلکه فروشنده ای هستید که قرار است مشتریانی از اقشار مختلف برای خرید به مغازه شما سر بزنند و برای این منظور شما باید بر فن بیان فروشندگی مسلط باشید و نحوه ی صحیح ارتباط گیری با مشتریان مختلف را بدانید.
در دوره تخصصی فن بیان، این مهارت های خاص اما بسیار اثربخش را، در اختیارتان قرار می دهد.

محمد عبدی

نظرات